Lĩnh Vực Khác

Cà Phê Tecoffee

14/10/2021

Cà Phê Tecoffee Tổng Quan – Chủ đầu tư:  Công ty CP TECCO Holding – Số lượng cửa hàng: 3 – Tổng mức đầu tư: 3 tỷ VNĐ – Thời gian hoàn...

Siêu Thị Tecmart

14/10/2021

Siêu Thị Tecmart Tổng Quan – Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần TECMART – Số lượng siêu thị: 6 – Tổng mức đầu tư: 4 tỷ VNĐ – Thời gian hoàn...

PHÒNG KHÁM TIMEC

14/10/2021

Phòng Khám Timec Tổng Quan Công ty Cổ phần chăm sóc y tế Quốc tế TECCO – Tổng diện tích phòng khám: 1.600m2 – Số chuyên khoa: 13 – Tổng mức đầu...