Lĩnh Vực Khác

Cà Phê Tecoffee

Cà Phê Tecoffee

Tổng Quan

– Chủ đầu tư:  Công ty CP TECCO Holding
– Số lượng cửa hàng: 3
– Tổng mức đầu tư: 3 tỷ VNĐ
– Thời gian hoàn thành dự kiến: 2020

Một số hình ảnh về thương hiệu Tecoffee thuộc Tập Đoàn Tecco Group