Lĩnh Vực Khác

PHÒNG KHÁM TIMEC

Phòng Khám Timec

Tổng Quan

Công ty Cổ phần chăm sóc y tế Quốc tế TECCO

– Tổng diện tích phòng khám: 1.600m2

– Số chuyên khoa: 13

– Tổng mức đầu tư: 35 tỷ VNĐ

– DK Hoàn thành 2020

Vị trí: Chung Cư Tecco Town Tecco Group

Phòng khám Timec

Phòng khám Timec

Đọi ngũ Y Bác Sĩ Timec

Đọi ngũ Y Bác Sĩ Timec

Phòng khám Timec tại Bình Tân

Phòng khám Timec tại Bình Tân

Đọi ngũ Y Bác Sĩ Timec tham gia phòng chống Covid-19

Đọi ngũ Y Bác Sĩ Timec tham gia phòng chống Covid-19