Tiến độ dự án Tin Tức

Tiến độ dự án Phúc Đạt Connect 2 Tháng 7/2023

Tiến độ dự án Phúc Đạt Connect 2 mới nhất ngày 15/06/2023 đang được thi công kết cấu phần hoàn thiện bên ngoài dự án . Khách hàng thanh toán PTTT chuẩn đóng tiền để chuẩn bị nhân nhà trong thời gian tới. Dưới đây là một số tiến độ mới nhất của dự án Phúc Đạt Connect.

Tiến độ mới nhất dự án Phúc Đạt Connect 2 _ 01

Tiến độ mới nhất dự án Phúc Đạt Connect 2 _ 02

Tiến độ mới nhất dự án Phúc Đạt Connect 2 -03

Tiến độ mới nhất dự án Phúc Đạt Connect 2 -04